НачалоЙордан Христов - Блог на Приключения и природа

Йордан Христов

Орнитолог с над 20 годишен опит в разпознаването на птици. Участвал в множество природозащитни дейности на Българско дружество за защита на птиците и национален координатор на дейности по мониторинг на птици като национално преброяване на белия щъркел, средно зимно преброяване на водолюбивите птици, мониторинг на широкоразпространените видове птици и др.

Ръководи обучения за разпознаване на птици и участва в множество полеви проучвания за разпространението на птиците. Води групи с чуждестранни и български туристи повече от 10 години.